Природне одлике Републике Српске су веома сложене, што је резултат њене припадности различитим природногеографским целинама и њиховој геоморфолошкој еволуцији.

У геоморфолошком изгледу на простору Републике Српске се смењују различити облици. У северном перипанонском делу брежуљкасти терени изграђени од кенозојских наслага постепено се спуштају у равничарске просторе са алувијалним заравнима и речним терасама који уједно чини и најплоднији дeо Републике Српске. На том простору издижу се само неколико усамљених планина – Козара, Просара, Мотајица, Вучијак и Требовац, те крајњи северо-источни огранци Мајевице. Према југу равничарски простор преко брежуљкастог терена прелази у планинско подручје које заузима и највећи дeо површине Републике Српске.

Република Српска – Зворничко језеро

 

Република Српска – Река Врбас

 

Република Српска – Воденица на Крупи

 

Република Српска – Планина Козара

 

Република Српска – Планина Зеленгора

 

Република Српска – Слапови на Јању

 

Република Српска – Планина Волујак

 

Република Српска – Етно село Станишићи

 

Република Српска – Вишеград, На Дрини Ћуприја

1878 Прегледа Укупно 2 Прегледа Данас