1

Југозападна Србија – Слапови Сопотнице

Слапови Сопотнице налазе се у југозападној Србији, на реци Сопотници, на западним падинама планине Јадовник. Смештена је на територији ОпштинеПријепоље и у атару села Сопотница. Реку Сопотницу, притоку Лима, карактерише велика висинска разлика између ушћа на 465 m надморске висине и највишег извора на 1150 m.

Споменик природе обухвата извориште површинског тока реке Сопотнице са више сталних и повременихкарстних врела и извора који формирају токове. Ти токови се најпре спајају, затим гранају и формирајусерију водопада. Поред тока и водопада велику атракцију представлају старе и обновљене воденице.

2

Југозападна Србија – Слапови Сопотнице

Бигар је настао од изворских седиманата око горњег тока Сопотнице и простире се од највиших врела испод кречњачког одсека Подстијења на 1120 m надморске висине до последњег водопада на 850 m надморске висине. Представља бигар са највећим висинским распрострањењем у Србији од 270 m. Акумулиране наслаге бигра, обликоване у 7 нивоа заравњених лепезастих каскада, различитих димензија и изражености, слаповито обушавање воде и бројни водопади на ивицама бигрених тераса, основна су вредност овог споменика природе. По атрактивности се издваја „Велики водопад“.

Биофлора Сопотнице обухвата 62 врсте, од чега 10 јетрењача и 52 врсте маховине, што представља висок диверзитет за изузетно мало подручје.

Етно-културни амбијент овог подручја са бројним специфичностима мешовите етничке средине, традиционалним гостопримством у селу, уз обиље вредних објеката народног градитељства представљају важан елемент укупне вредности долине Сопотнице.

 

4

Југозападна Србија – Слапови Сопотнице

 

1

Југозападна Србија – Слапови Сопотнице

 

3

Југозападна Србија – Слапови Сопотнице

 

2305 Прегледа Укупно 1 Прегледа Данас