vezilja

Слика Паје Јовановића Извор:Народни музеј

Слика Паје Јовановића
Извор:Народни музеј